KONKURS

wygrywaj z durex
bez wymówekCodziennie do zgarnięcia:

*zdjęcia nagród poglądowe

Codziennie
do zgarnięcia:

Bezpieczny seks bez wymówek to dla Ciebie norma? A co to właściwie oznacza?

odpowiedz i wygraj

Pole obowiązkowe

Wpisz poprawny kod

Wpisz poprawne imię

Wpisz poprawny adres email

Wpisz poprawny numer telefonu

Zaakceptuj regulamin

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ("Reckitt Benckiser") z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1 jest administratorem danych i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie podanych dobrowolnie przez Państwo danych osobowych w związku z konkursem „Wygrywaj z Durex bez wymówek!”. Poniższe dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu „Wygrywaj z Durex bez wymówek!” na podstawie Regulaminu konkursu „Wygrywaj z Durex bez wymówek!”. Pani/Pana dane osobowe, w następującym zakresie: adres e-mail oraz numer telefonu, a w przypadku laureatów konkursu także w zakresie: imię i nazwisko laureata, pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada) oraz pełen adres zamieszkania laureata, na który zostanie wysłana nagroda, będą przetwarzane na podstawie przesłanki uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO). Nie będziemy wykorzystywać powyższych danych osobowych w celach marketingu elektronicznego, chyba że wyrażą Państwo zgodę w tym względzie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z grupy Reckitt Benckiser, jak też naszym partnerom i dostawcom świadczącym usługi na naszą rzecz, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, bądź podmiotom publicznym upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Na potrzeby realizacji konkursu „Wygrywaj z Durex bez wymówek!” Reckitt Benckiser powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych agencji Chromatique Julian Pęksa, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Pilickiej 3, NIP 5992712343, REGON: 080445501. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Następnie Pani/Pana dane osobowe podlegają nieodwracalnemu zniszczeniu w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Ma Pani/Pan prawo uzyskać informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych bezpłatnie, w dowolnym terminie i bez obowiązku podawania uzasadnienia. Przysługuje także Pani/Panu prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz żądania ich przekazania. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w sposób wskazany poniżej. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem: www.uodo.gov.pl, jeśli Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: privacyoffice@rb.com oraz za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej lub korespondencyjnie pod adresem www.dsar-rb.com. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym Pana/Pani uprawnień, można znaleźć w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://www.durex.pl/pages/politykaprywatnosci/.
 Rozwiń >
Konkurs trwa od 03.08.2022 r. do 31.08.2022 r.
Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo.

Pamiętaj, że każdy zakup
to kolejna szansa na wygraną!